மையவிலக்கு விசிறியின் குறைந்த சேவை வாழ்க்கைக்கு என்ன காரணம்?

2022-06-07

சில பயனர்கள் மையவிலக்கு விசிறியின் ஆயுட்காலம் குறைவாக உள்ளது மற்றும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று எங்களுக்கு பதிலளித்தனர். இந்த சிக்கலை தீர்க்க ஏதேனும் வழி உள்ளதா? மையவிலக்கு விசிறியின் சேவை வாழ்க்கையை அதிகரிக்கவும்.x

மையவிலக்கு விசிறியின் பயன்பாட்டு சுழற்சி நேரம் ஏன் நீண்டதாக இல்லை? முதலாவதாக, ஆபரேஷன் ஆயுட்காலம் குறைவாக உள்ளது, முக்கியமாக எந்த பாகத்தில் சிக்கல் உள்ளது என்பதை சரிபார்த்து, அடிக்கடி சேதமடைந்த பாகங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, பாகங்கள் சேதமடைவதற்கு என்ன காரணம் என்று பகுப்பாய்வு செய்ய, அடுத்த முறை தடுக்க முடியுமா?பெல்ட் வகை FRP விசிறி அழுத்தம் ≤3500Pa

எடுத்துக்காட்டாக, கோர் ரோட்டார் அடிக்கடி சேதமடையக்கூடும், வாயுவில் ஒரு சிறிய அளவு அரிக்கும் வாயு உள்ளதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டியது அவசியம், எந்த பகுதிகள் சேதமடைந்துள்ளன; பயன்பாட்டிற்கு முன் வாங்கலாம், இவற்றில் கவனம் செலுத்தவில்லை, ஆனால் ஒருமுறை பயன்படுத்தினால், எல்லா வகையான சிக்கல்களும் உள்ளன, பிந்தைய செயலாக்கம் மிகவும் சிக்கலானது.அச்சு உயர் அழுத்த FRP விசிறி ≤7Kpa

மையவிலக்கு விசிறிகளின் சேவை வாழ்க்கையை அதிகரிக்க, முதலில் அரிக்கும் வாயு உள்ளதா மற்றும் பகுதிகளின் இழப்பின் தீவிரத்தை தீர்மானிக்கவும். நீண்ட கால பராமரிப்பு, எண்ணெய் மற்றும் பிற பாகங்களை மாற்றுதல் மற்றும் தொடர்ச்சியான தடையற்ற செயல்பாடு ஆகியவை பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.